02. Przewody do transmisji danych (NF), telekomunikacyjne i do systemów iskrobezpiecznych