05. Przewody silnikowe, serwonapędy, przewody pomiarowe, systemowe - giętkie i bardzo giętkie do zastosowań w prowadnicach kablowych i robotach