02.04. Przewody do transmisji danych wg systemu zharmonizowanego