23.03. RADOX® przewody wielożyłkowe, nieekranowane