23.01. RADOX® przewody jednożyłkowe, nieekranowane