20.08. RADOX® przewody wielożyłkowe HV, ekranowane