20.07. RADOX® przewody jednożyłkowe HV, ekranowane