20.05. RADOX® przewody jednożyłkowe HV, nieekranowane