06.08. Przewody sterownicze z polichloroprenu z elementem nośnym