06.07. Przewody sterownicze PVC z elementem nośnym i bez elementu nośnego